Tuyển dụng

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Lavang Travel - Với nhu cầu phát triển, mở rộng của công ty, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng cử viên như sau.

1. Kế toán doanh nghiệp: 01 vị trí

2. Nhân viên Sales & Marketing, Quản trị nội dung website: 02 vị trị

3. Thực tập sinh: 02 vị trí.

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Lavang Travel - Với nhu cầu phát triển, mở rộng của công ty, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng cử viên như sau.

1. Nhân viên kinh doanh: 02 vị trí

2. Lái xe chuyên nghiệp: 04 vị trí