Quảng Trị Gallery

Thư viện, hình ảnh về Quảng Trị

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Cùng xem lại những hình ảnh về Quảng Trị xưa giai đoạn 1968-1969 qua những bức ảnh hiếm. Nguồn Sưu tầm.

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Cùng xem lại những hình ảnh về Quảng Trị xưa giai đoạn 1968-1969 qua những bức ảnh hiếm. Nguồn Sưu tầm.