Nhà thờ, Thánh tích

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Trong các tour du lịch Quảng Bình, những chuyến tham quan di tích lịch sử, đều không khi nào thiếu chứng tích chiến tranh Tháp chuông Nhà thờ Tam Tòa. Chứng tích này như một bằng chứng rất cụ thể, về những thiệt hại và mất mát do chiến tranh gây ra, để lại.