Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

 

Hình ảnh các đoàn hành hương về bên Mẹ La Vang dịp Năm Thánh

.: Ngày 15 - 12 - 2015 - Nguồn ảnh: Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang :.