Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

 Ngày 14.8.2014:

6h00: thánh lễ buổi sáng.

8h30: thuyết trình và chia sẻ với chủ đề: Phúc Âm hóa đời sống gia đình.

14h00: thuyết trình và chia sẻ với chủ đề: Chứng nhân đức tin đời sống gia đình.

17h00: sẽ diễn ra Thánh Lễ Vọng Kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời do Đức TGM Leopoldo Girelli, Đại diện của Toà thánh chủ tế. Sau Thánh Lễ là chương trình Canh thức diễn nguyện bên Mẹ La Vang.

Ngày 15.8.2014:

6h00: sẽ diễn ra cuộc Rước Kiệu Đức Mẹ La Vang trọng thể. Sau đó là thánh lễ Đại Triều Kính Trọng Thể Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời do Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch HĐGM Việt Nam, Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn chủ tế, bế mạc Đại Hội Đức Mẹ La Vang lần thứ 30.

 

Nguồn: Đền Thánh La Vang

Trung tâm hỗ trợ thông tin lưu trú, đi lại:

Di động: (+84) 0945 313 989

Tel: (+84) 053 3 70 80 90

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Địa chỉ: Đội 3 thôn Phú Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị