Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 
DANH SÁCH CÁC ÂN NHÂN DÂNG CÚNG XÂY DỰNG VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG ĐỨC MẸ LA VANG

Nguồn: Đền Thánh La Vang

STT

TÊN NGƯỜI DÂNG CÚNG

ĐỊA CHỈ

 

SỐ TIỀN

NGÀY

001

Matthêu Phan Phước Thọ

Gx. Hoà Thuận - ĐN

10,000,000

 

01/01/2013

002

5 Gia đình

Cần Thơ

10,000,000

 

01/01/2013

003

Nguyễn Thị Bích Hảo

Cha Phương Thư Ký chuyển giao

100 

USD

01/01/2013

004

Như Quỳnh

Sài Gòn

1,000,000

 

02/01/2013

005

Martin Do

USA

500 

USD

02/01/2013

006

Anh chị Hải Mương

Anh Quốc

30,000,000

 

02/01/2013

007

Một người dấu tên

 

 500

USD

02/01/2013

008

Hoàng Hữu Bảo

Tx:8213324723

20,000,000

 

03/01/2013

009

Anh Hoàng

USA

500 

USD

03/01/2013

010

MariaGoreti TrươngThịThanhTâm

Bảo Lộc - Lâm Đồng

1,000,000

 

03/01/2013

011

NgNhàChaĐaminhTrương V Vĩnh

Sài Gòn

100,000,000

 

03/01/2013

012

Hà Văn Vịnh

Úc

100,000,000

 

03/01/2013

013

Hoàng Minh

USA

 500

USD

05/01/2013

014

Trịnh Đình Thiện

Xuân Lộc

30,000,000

 

06/01/2013

015

Huỳnh Hữu Đức

60/27 Phan Huy Ích-F2-Gò Vấp

2,000,000

 

06/01/2013

016

Kha Tâm

 

50 

USD

06/01/2013

017

Hồ Thị My Sa

Q.Phú Nhuận

1,000,000

 

06/01/2013

018

Sinh Nguyễn

203 St John Rđ

1,000,000

 

06/01/2013

019

Đinh Văn Công

Úc

300

AUD 

06/01/2013

020

Giuse Nguyễn Thi Vỏ

Gx. Bắc Hà-SGòn

1,000,000

 

06/01/2013

021

Võ Hồ Lê Huy Hân

Phú Nhuận

1,000,000

 

06/01/2013

022

Têrêxa Nguyễn Thanh Thuỷ

26 Nguyễn Cư Trinh-Q1-TPHCM

1,000,000

 

06/01/2013

023

Giuse Nguyễn Văn Nghĩa

Gx. Bắc Hà-267 Hoà Hảo-F4-Q10

5,000,000

 

06/01/2013

024

ÔB. Nguyễn Văn Bính+Mỳ

Đức

5,000,000

 

07/01/2013

025

Đoàn Mạnh

Hố Nai

1,000,000

 

08/01/2013

026

Nguyễn Văn Tịch+Ng Thị Dâng

139/3 Phố 8-Biên Hoà:

12,000,000

 

09/01/2013

027

Ninh Văn Toản

Quảng ninh

1,000,000

 

09/01/2013

028

Bùi Văn Hậu

Đức

1,000

EURO 

12/01/2013

029

Bùi Văn Sắc+Nguyễn Thị Liễu

Đức

1,000

 

12/01/2013

030

Phan Thị Phải (Hải)

Sài Gòn

100,000,000

 

14/01/2013

031

Trần Thị Trân

Q.Phú Nhuận

1,000,000

 

15/01/2013

032

Joseph Nguyễn

USA

500

USD

15/01/2013

033

Bà Vũ Lệ Dung

116 Tiemannct Rosevilla,CA 95678

1,000

USD

24/01/2013

034

Nguyễn Thị Hà

17 Hoàn Kiếm - Hà Nội

500,000

 

24/01/2013

035

Giuse Nguyễn Đức Sơn

Long Biên - Hà Nội

500,000

 

25/01/2013

036

Đặng Lan Phương

Ba Đình - Hà Nội

500,000

 

26/01/2013

037

Hà Thi Phan

Úc

200

USD

27/01/2013

038

Hoang Thi Lam

USA

300

USD

28/01/2013

039

Công Ty Việt Thanh

Biên Hoà - Xuân Lộc

4,000,000

 

28/01/2013

040

Văn Huy

An Bằng

5,000,000

 

31/01/2013

041

Cường Mỹ

An Bằng

5,000,000

 

31/01/2013

TỔNG CỘNG: 

449,500,000 VND

4,150 USD

2,000 EURO

300 AUD

1/31/2013