Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

Danh sách dâng cúng xây đền thánh La Vang tháng 5/2017

>> Xem danh sách tại đây <<

Hình ảnh công trình đang xây dựng tại La vang