Thông tin hành hương Đức Mẹ Kế Sách (Sóc Trăng)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Khánh thành thánh đường Kế Sách

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Chúng tôi xin đăng tải câu chuyện một vị khách hành hương về Đức Mẹ Kế Sách.