Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Linh Địa La Vang – Ngày 01 tháng 5 năm 2011 – Vài hình ảnh về Con đường, Khuôn viên, Hồ nước, Công trường Mân Côi

 

Linh mục Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang  

ghi hình lúc 08 giờ ngày 01.5.2011