Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

Linh Địa La Vang – Ngày 01 tháng 5 năm 2011 – Vài hình ảnh về Con đường, Khuôn viên, Hồ nước, Công trường Mân Côi

I. Con đường từ Quốc Lộ Một vào Linh Địa La Vang đang được gấp rút thi công 

 

Linh mục Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang  

ghi hình lúc 08 giờ ngày 01.5.2011