Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Lúc 05g00 ngày 15.8.2018, tiếng trống, tiếng kèn, tiếng nhạc tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang rộn rã, thức tỉnh đoàn con cái Mẹ đang an giấc trong các lều trại quanh Linh Địa La Vang. Ban Trật Tự ổn định đội hình, các ban ngành đoàn thể xếp hàng chuẩn bị cho cuộc Rước Kiệu tôn vinh Đức Maria trong dịp hành hương thường niên 2018.

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Vào lúc 06g00 ngày 15.8.2016, ĐHY Phê rô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám Mục Hà Nội đã chủ tế Thánh Lễ trọng thể kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại Linh Địa La Vang.